Persondatapolitik

Persondatapolitik for Skattergade Beboerforening.


Hvornår indsamler og anvender Skattergade Beboerforening dine personoplysninger:


Skattergade beboerforening er som dataansvarlig forpligtet til at beskytte de personoplysninger, foreningen modtager,

 • når du som kommende medlem indmelder dig med navn, adresse, mailadresse og telefonnummer
 • når du som medlem eller gæst deltager i et af Skattergade Beboerforenings- arrangementer, i forbindelse med til – og frameldinger
 • eller for at kunne besvare konkrete henvendelser fra dig
 • eller når du som medlem opkræves og betaler dit kontigent.

Dine personlige oplysninger behandles og gemmes kun, såfremt du frivilligt har oplyst dem, for eksempel ved udfyldelse af en tilmeldingsblanket, deltagelse i et arrangement eller ved oprettelse af en aftale relateret til Skattergade Beboerforening.


Hvornår videregiver Skattergade Beboerforening dine personoplysninger:

Videregivelse af dine personlige oplysninger til trediepart vil kun ske i det omfang og til dem,

 • det er nødvendigt for at kunne udføre den aktivitet eller det arrangement, som du anmoder om at deltage i
 • eller hvis det er påkrævet ifølge loven, en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning.


Hvordan beskytter Skattergade dine personoplysninger:

Skattergade Beboerforenings sikkerhedsprocedurer og -processer bliver løbende revideret for at sikre rimelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.


Vedrørende hjemmesidens datasikkerhed: seONE.COM - sikkerhed


De bestyrelsesmedlemmer, der opbevarer medlemmernes data, er sikret med Firewall, antivirusprogram og adgangskoder.


I praksis er det ikke muligt at etablere 100 % sikkerhed, og Skattergade Beboerforening kan derfor ikke garantere, at oplysningerne er fuldstændig beskyttet mod nogen, som forsætligt forsøger at omgå Skattergade Beboerforenings sikkerhedsforanstaltninger for at få adgang til oplysningerne.


Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.


Hvilke rettigheder har du:

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som Skattergade Beboerforening behandler om dig, kan du rette henvendelse til Foreningens formands mailadresse,bestyrelsen@Skattergadebeboerforening.dk


Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger Skattergade Beboerforening behandler om dig, og du har mulighed for at få ophævet dit samtykke. Hvis det viser sig, at disse oplysninger er urigtige eller vildledende, kan du kræve, at Skattergade Beboerforening retter, blokerer eller sletter disse oplysninger.


Hvis du ikke ønsker, at der lægges fotos på hjemmesiden, taget i forbindelse med forskellige aktiviteter i foreningen, hvorpå du er afbilledet, har du ret til at blokere for det eller få dem slettet.


Derudover kan du til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere behandling. I denne forbindelse gøres opmærksom på, at dit medlemskab i Skattergade Beboerforening er betinget af, at du afgiver og opdaterer de påkrævede oplysninger, der er nødvendige for at registrere dig som medlem samt administrere dit medlemskab.


Hvor længe opbevarer Skattergade Beboerforening dine personoplysninger – den løbendesletningsforpligtelse:

I Skattergade Beboerforening gemmes dine personoplysninger

 • så længe, det er nødvendigt for at kunne administrere din deltagelse i de aktiviteter,du tilmelder dig,
 • så længe det er nødvendigt for et berettiget formål såsom administration af dit medlemskab af Skattergade Beboerforening,
 • eller i så lang tid som det er påkrævet i henhold til lovgivningen.
 • Medlemslisten ajourføres løbende.

Hvad sker der, når/ hvis Skattergade Beboerforening ændrer denne persondatapolitik:


Skattergade Beboerforening opdaterer kontinuerligt denne persondatapolitik for at sikre,

 • at vi præsenterer dig med så præcis information som muligt,
 • samt for at overholde gældende lovgivning.

Dette medfører, at Skattergade Beboerforening løbende vil opdatere og ændre denne persondatapolitik, hvis lovgivningen påkræver det.

I tilfælde af væsentlige ændringer giver Skattergade Beboerforening dig besked via e-mail.


Den til enhver tid gældende version af denne persondatapolitik kan rekvireres ved at kontakte foreningens formands mailadresse: bestyrelsen@Skattergadebeboerforening.dkse i øvrigt www.skattergadebeboerforening.dk


Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til vores persondatapolitik eller til de personoplysninger, som vi indsamler og behandler om dig.


Med venlig hilsen -

Bestyrelsen

Skattergade Beboerforening.


marts 2023