Bestyrelsen - konstitueret april 2024:


Per Møller - formand

Sisse Levol - sekretær

Bjarne Laustsen - kasserer

Bigitte Nielsen - næstformand

John Rasmussen - bestyrelsesmedlem

Jørgen Damgaard Andersen - 1. suppleant

Ellen Margrethe Andersen - 2. supplean


Birthe Viuff - Revisor
Søren Lindholm - Revisorsupplean

Formandens Beretning - HENT HER

Generalforsamlingsreferat - HENT HER

GENERALFORSAMLING

 

Hermed indkaldelse til Generalforsamling, der afholdes onsdag den 13. marts 2024 på Færgegården - i forlængelse af Fællesspisning.

 

Fællesspisningen starter som altid kl. 18:00 og Generalforsamlingen følger umiddelbart efter (ca. kl. 19-21).

Information omkring menu og bestilling af mad følger i særskilt mail fra madgruppen.

 

Dagsorden:

  1. Valg af referent
  2. Valg af dirigent
  3. Formandens beretning
  4. Forelæggelse af regnskabet 2023 og budget for 2024 v/Bjarne
  5. Kontingentet 2024
  6. Evt. vedtægtsændringer
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer - på valg er: bestyrelsesmedlemmerne Shireen Møller og Per Møller, samt suppleant Ellen Margrethe Andersen
  8. Valg af revisor og revisor suppleant - på valg er: revisor Birthe Wiuff og revisor suppleant Søren Lindholm
  9. Kort beretning fra grupperne samt nedsættelse af udvalg
  10. Evt. (herunder aftale om konstituering af ny bestyrelse)


Bemærk: 

Vi opfordrer alle medlemmer der måtte have interesse i at bidrage til bestyrelsesarbejdet, til at stille op. Kontakt gerne bestyrelsen inden, så vi kender omfanget af kandidater. Vi ved pt. ikke definitivt, hvem der genopstiller.

 

Forslag:

Forslag fra jer medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen, dvs. onsdag den 14. februar.

 

Kontingent:

Hvis du ikke har fået betalt kontingentet (125,- kr.), kan du nå det endnu ved enten at lægge pengene i Bjarne Laustsen's postkasse (Skattergade 1b), eller indbetale beløbet til konto: 6840-1364416 (Sydbank)

Husk at beløbet er pr. voksen i husstanden. 

 

Årsregnskab:

Vedhæftet denne indkaldelse er revisor påtegnet Årsregnskab 2023.

 

Vi glæder os til at se jer til endnu en fornøjelig aften med fællesspisning, sang og snak.

 

 

De bedste hilsner

 

På bestyrelsens vegne 

Per Møller, formand

            
"Prisen for håb er handling" 


NYHEDSBREVE FRA FORENINGEN.


Nyhedsbreve fra bestyrelsen udsendes med jævne mellemrum og kan også finde her på siden.


Udsendelsen sker via e-mail til alle medlemmer og alle interesserede. Har du ikke modtaget Nyhedsbrevet, så tag kontakt til bestyrelse, så sørge den for at sende det til dig.


Tidligere Nyhedsbreve kan læses nedenfor.


KLIK på titel - så åbner dokumentet.

Del siden


Bestyrelsesmøde  16 . november 2023 - REFERAT

af Sisse LevolNyhedsbrev NOVEMBER 2023

af Per Møller

Nyhedsbrev JULI 2023

af Per Møller

Generalforsamlingsreferat - 2023 - 01. marts 2023

Dirigent: Birthe Viuff, Referent: Sisse Levol

LOKALRÅD i Svendborg Kommune - JANUAR  2023

af Bjarne Laustsen

Nyhedsbrev JUNI 2019


BERETNING 2018